Beste vrienden, een leuk nieuwtje. De naam van de stichting gaat veranderen. Waarom zullen jullie zich afvragen? Het bestuur heeft zich weer uitgebreid en nu zitten zij bijna al door half Nederland met hun bestuursleden. De sponsors zitten ook door heel Nederland verspreid daarom hebben zij besloten om de naam ‘Westvoorne’ weg te halen en daarvoor in de plaats ‘Nederland’ te zetten.

De nieuwe naam wordt dus: Stichting Vrienden van Haïti Nederland. Verder verandert er wat de werkwijze aangaat niets, zij blijven huizen en scholen bouwen. Zij zijn nu druk met de tuinbouwschool bezig, waar les gegeven wordt in zaaien en planten, maar ook in het maken van mest. De vakantie is ook in Haïti voorbij. Dus is iedereen weer aan de slag met het zaaien van de groentes en het planten van de fruitbomen. Zie de leuke filmpjes op de website www.vriendenvanhaitinederland.nl

Daarnaast de voetbal- en de muziekschool; sport en muziek is het beste medicijn tegen armoede!! Willen jullie doneren voor hun nieuwe project, de EHBO post of hebben jullie materiaal om mee te nemen naar Haïti,dan horen zij dat graag. Doneren kan nog steeds via: rek.nr. NL 89 Rabo 0105 1897 15 t.n.v. VriendenvanHaïtiNederland of via Geef.nl