Home → Over ons → Doelstellingen

Doelstellingen

Onze missie is de mensen op Haïti te helpen. De aardbeving van 2010 en orkaan Matthew in 2016 hebben een ravage aangericht. Het gevolg hiervan is dat complete gezinnen geen huis meer hebben. Er weinig tot geen voedsel voorradig is. Er een gebrek aan schoon (drink)water is. En kinderen hebben geen kans om naar school te gaan. Niemand hoort te leven onder deze omstandigheden. Nooit. Daarom zetten wij ons in voor hen. Wij willen ze weer een toekomst bieden, samen met onze sponsors, partners en donoren.

Stichting Vrienden van Haïti Nederland gelooft in de kracht van samenwerken, met lokale instanties, ondernemingen en stichtingen. Dankzij onze steun kunnen zij hun eigen toekomst en die van hun omgeving positief beinvloeden. Samen zorgen wij ervoor dat de bevolking van Haïti, in de regio Petit Gôave, sterker uit deze crisis komt.

Door middel van fondsenwerving willen wij bewerkstelligen dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om naar school te gaan. De eerste prioriteit is het bouwen van een basisschool. Dat is de beste plek om ze te helpen ontwikkelen en een toekomstperspectief te geven.

Daarnaast zijn wij land- en tuinbouw grond aan het aanleggen. Hier kan geleerd worden over gewassen en het verbouwen ervan. Met als uiteindelijk doel dat men zelf kan voorzien in de eigen levensbehoefte. Hiervoor worden ook waterputten gebouwd.

Dit willen wij bereiken in 2020:

  1. Huizen en een school bouwen, proberen zoveel mogelijk kinderen van onderwijs te voorzien.
  2. Opzetten land- en tuinbouw project, zodat in eigen levensbehoefte kan worden voorzien.
  3. Zorgen voor de beplanting van de projecten.
  4. Opstarten van het kippenproject.
  5. Zorg dragen voor water en elektriciteit.
  6. Sanitaire voorzieningen aanleggen.
  7. Bouwen van een keuken bij school.
  8. De school voorzien van een eetzaal, waar de kinderen gezamelijk kunnen eten.
  9. De mensen toegang tot medische hulp geven.

HELP ONS

de mensen OP Haïti te helpen