Home → Over ons → Doelstellingen

Doelstellingen

Onze missie is de mensen op Haïti te helpen. De aardbeving van 2010, orkaan Matthew in 2016 en wederom een aardbeving in 2021 hebben een grote ravage aangericht. Het gevolg hiervan is dat complete gezinnen geen huis meer hebben. Er weinig tot geen voedsel voorradig is. Er een gebrek aan schoon (drink)water is. En kinderen geen kans hebben om naar school te gaan. Niemand hoort te leven onder deze omstandigheden. Nooit. Daarom zetten wij ons in voor hen. Wij willen ze weer een toekomst bieden, samen met onze sponsors, partners en donoren.
Stichting Vrienden van Haïti Nederland gelooft in de kracht van samenwerken, met lokale instanties, ondernemingen en stichtingen. Dankzij onze steun kunnen zij hun eigen toekomst en die van hun omgeving positief beïnvloeden. Samen zorgen wij ervoor dat de bevolking van Haïti, in de regio Petit Gôave, sterker uit deze crisis komt.

Door middel van fondsenwerving willen wij bewerkstelligen dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Dat is de beste plek om ze te helpen ontwikkelen en een toekomstperspectief te geven.

Daarnaast zijn wij land- en tuinbouw grond aan het aanleggen. Hier kan geleerd worden over gewassen en het verbouwen ervan. Met als uiteindelijk doel dat men zelf kan voorzien in de eigen levensbehoefte. Hiervoor worden ook waterputten gebouwd.

Dit willen wij bereiken in 2021/22:

  1. Huizen en een school bouwen in de regio van de aardbeving 2021
  2. Zoveel mogelijk kinderen toegang geven tot onderwijs.
  3. Doorpakken met het land- en tuinbouw project, zodat in eigen levensbehoefte kan worden voorzien.
  4. Zorgen voor de beplanting van de projecten, leveren zaden.
  5. Opnieuw opstarten van het kippenproject.
  6. Zorg dragen voor water en elektriciteit.
  7. Sanitaire voorzieningen aanleggen.
  8. Bouwen van een keuken bij school.
  9. De mensen toegang tot medische hulp geven.
  10. Zorg dragen voor voedselpakketten

HELP ONS

de mensen OP Haïti te helpen